Tillsammans gör vi skillnad. En toalett i taget!

Ingen ska behöva gå hem från skolan eller jobbet för att de överraskats av sin mens. Nu kan du som bestämmer se till att det inte händer. Med vår dispenser med bindor, trosskydd och tamponger kan du erbjuda gratis mensskydd till dina elever eller anställda.