Det är alltid jobbigt att vara längst eller kortast i skolan. Du har troligen haft en snabbare tillväxtperiod än dina kompisar. Prata med skolsköterskan, så får du reda på hur lång du förväntas bli när du vuxit klart. Att vara 180 cm som vuxen kvinna är helt normalt, det är det många som är.