Mängden mens (och färgen på blodet) kan förändras då och då, speciellt under de första åren du har mens. När det sker stora förändringar i livet, eller att du går ner mycket i vikt, kan mensen minska i mängd eller utebli helt. Om du haft regelbunden mens i ca två år och den sedan uteblir helt i ett halvår är det dags att kontakta en gynekolog för att utreda vad det beror på.