Precis så här kan början på mensen se ut. För en del kommer det lite, för en del mycket. Mensen kan vara väldigt oregelbunden i början, men om du inte fått någon mer blödning när du fyllt 16 år är det dags att kontakta en gynekolog för att ta reda på vad det beror på. Lycka till!