Börja med den minsta tampongen i gult paket. Testa en dag då du blöder som mest, då är den lättast att sätta in. Känn med ett finger efter slidans riktning, så vet du hur du ska vinkla tampongen när du sätter in den. Lycka till!