Hej! Mensen kan variera väldigt utan att det är något konstigt. Men om du har haft oskyddat sex är det bra att gå till ungdomsmottagningen och ta ett klamydia/gonorrètest. Lycka till!