Hej! Alla långverkande preventivmedel - som p-stav och hormonspiraler - har en lång säkerhetsmarginal där de fortfarande utsöndrar hormoner och fungerar. Men då garanteras inte fullt skydd mot graviditet. Jag tycker att du ska kontakta ungdomsmottagningen och byta till en ny. Lycka till!