Hej Är det större risk att ett barn får downs syndrom eller andra avvikelser ju äldre kvinnan är, hon är 46 år Är risken ganska stor då ell

Går det att helt säkert se och veta att ett barn inte har downs syndrom eller andra genetiska avvikelser under graviditet vid undersökningar och ev. tester?

Hej. När en flicka föds har hon anlag för ägg i sina äggstockar. När kvinnan blir äldre blir också äggen äldre till skillnad från en man som producerar nya spermier dagligen. Ja, så risken för kromosomavvikelse ökar ju äldre kvinnan är. Idag har vi fosterdiagnostik som kan visa fostrets kromosomuppsättning i tidig graviditet. /Amelie