Hej! Flytningar kan variera i färg och konsistens. Om du tycker att flytningarna har en dålig lukt, som "rutten fisk" ungefär, kan du prata med skolsköterska eller vårdcentral så får du hjälp. Lycka till!