Hej! De första året/åren kan mensen vara väldigt oregelbunden, det är helt normalt! Den kan utebli flera månader eller komma oftare. Om du vill prata med någon kan du kontakta skolsköterskan eller ungdomsmottagningen. Lycka till!