Hej! Det första året/åren kan mensen vara väldigt oregelbunden och olika riklig. Det låter helt normalt och är ingenting du kan göra något åt. Lycka till!