Slidan är ett veckat rör som har en viss längd, ca 10 cm. Längst in i slidan finns livmodertappen, där ett knppnålsstort hål leder vidare till livmodern. Så var lugn, det är fysiskt omöjligt för en tampong att försvinna! Lycka till!