Om man använder preventivmedel från ung ålder kan det då påverka fertiliteten senare i livet? Finns det hormonella preventivmedel för män?

Hej. Inte på grund av hormonerna i preventivmedel men indirekt kan man bli steril av en obehandlat klamydia som man får vid ett oskyddat samlag. Oskyddat för att man har ett hormonellt preventivmedel och inte kan bli gravid. Nej. Det finns inget hormonellt preventivmedel till män på marknaden. /Amelie