Du har kanske hört talas om endometrios, men vad är det?

Endometrios innebär att livmoderslemhinna växer utanför livmodern. Ungefär var tionde person som har mens har sjukdomen. 
Ett vanligt symtom är att ha mycket ont i samband med mens. 
Hos en del läker endometrios ut av sig själv, men det vanligaste är att man behöver behandling för att smärtan ska lindras eller försvinna.
Det är viktigt att du får träffa en gynekolog för att få hjälp med utredning och behandling om du har mycket ont vid mens. 
Både för att slippa smärta och för att undvika komplikationer.
 
Symtom
Det är vanligt att de första symtomen kommer i tonåren. En del får symtom redan första gången de har mens. Det är olika från person till person vilka symtom man har om man har endometrios. En del känner inte av sin endometrios alls, eller ganska lite.

Var och när ska jag söka vård?
Kontakta en vårdcentral, ungdomsmottagning eller en gynekologisk mottagning för att bli undersökt om ett eller flera symtom stämmer på dig:
• Du har så ont när du har mens att det begränsar ditt liv, till exempel att du inte kan gå i skolan eller arbeta även om du tar receptfria smärtlindrande läkemedel. 
• Du har andra symtom som du tror kan bero på endometrios. 

Källa: 1177.se
https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Endometrios/