Hållbarhet

Vår inställning till hållbarhet

Hållbarhet är inte bara ett modeord: det är nyckeln till vår planets överlevnad. Den globala uppvärmningen är ett av de allvarligaste problemen i världen just nu och Essity, det företag som tillverkar bindor, trosskydd och tamponger av märket Libresse, engagerar sig hårt för att hitta lösningar som fungerar socialt och som skyddar vår miljö samt för att producera säkra produkter.

Vi på Libresse är stolta över att tillverka och utveckla våra produkter på ett hållbart sätt. Som företag har vi alltid haft en hög medvetenhetsnivå när det gäller att skydda vår planet och de resurser som finns på den. Vi har använt oss av en livscykelanalys (LCA) ända sedan början av 1990-talet för att utvärdera den potentiella miljöpåverkan från våra produkter genom hela deras livscykler. Från de material vi köper in till hur vi tillverkar och vad vi levererar till våra konsumenter.

Var våra produkter kommer ifrån

Ansvarsfulla inköp är en väldigt viktig aspekt för oss och vi letar ständigt efter sätt att minska de nya produkternas miljöpåverkan via smart design och bättre material. Till exempel använder våra massaleverantörer träfibrer som kommer från noggrant förvaltade källor. Att visa hänsyn för naturen har alltid varit av högsta prioritet för oss och det är ett mål som vi ständigt strävar efter att uppnå.

Mindre förpackningsmaterial

Att dra ner på avfallet är också väldigt viktigt för oss. Ett sätt att minska avfallet på är att göra produkterna tunnare. Ett annat sätt är att dra ner på förpackningsmaterialet. Vi har minskat förpackningsmaterialet för alla våra tunna bindor med 14 procent sedan 2008.

I fallet med våra Ultra-bindor har vi till exempel dragit ner på förpackningsmaterialet och vi använder även material och energi på ett mer effektivt sätt för att göra bindorna tunnare. Detta gör dem mer bekväma och praktiska för dig.

Feminina hygienprodukter har tidigare fått utstå viss kritik på grund av problemet med att kassera dem på ett sätt som inte får en negativ inverkan på miljön. Tack vare den feedback som vi har fått från er har vi kunnat förenkla sättet för hur bindorna kasseras. Ni berättade för oss att det största problemet med bindor när ni var ute i farten var att det sällan finns en papperskorg för att kasta bort dem. Och de kan ju inte heller spolas ner i toaletten, eftersom det skulle skapa stopp i avloppen och även förstöra miljön. Så vi skapade Roll.Press.Go (Rulla ihop, tryck till, färdigt): innovativa bindor som har ett omslag som håller absolut tätt runt om. Det är ett smart, enkelt och hygieniskt sätt att slänga bindor, var och när som helst.

Minska vårt koldioxidavtryck

Som en del av vår livscykelanalys tittar vi även på vilken inverkan vi har på den globala uppvärmningen, med andra ord, koldioxidavtrycket från våra produkter. Med koldioxidavtryck syftar man på utsläppet av växthusgaser i atmosfären under en produkts livscykel. Vi har jobbat hårt för att minska koldioxidavtrycket från våra absorberande produkter. Till exempel så har vi sedan 2008 minskat koldioxidavtrycket från Ultra-bindorna med 14 procent.

Vi är även stolta över många andra saker som vi gör. Vi bryr oss om vår planet och människorna som bor på den och nedan följer endast ett par exempel på hur vi drar vårt strå till stacken.

Att bryta tabun

Tabuna, ignoransen och de förutfattade meningarna som omger mens sätter hälsan på spel för miljontals kvinnor varje dag. Vi jobbar aktivt för att bekämpa dessa. Till exempel så anordnade vi nyligen ett utbildningstillfälle om menshygien för tjejer i åldern 10–12 år i Haikou, Kina tillsammans med WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaborative Council). Kursen gav tjejerna en möjlighet att diskutera sina kroppar, vikten av en god hygien under mensen och att de ska känna sig stolta över vad som händer helt naturligt varje månad.

Utforska mer