konstverk föreställande livmödrar med citat

Tack

Håll gärna samtalet igång genom att dela den här undersökningen och uppmana andra att engagera sig. Tillsammans kan vi bryta stigmat.