Text om TSS (Toxic Shock Syndrome)

Information om tampongsjukan TSS (Toxic Shock Syndrome)

TSS (Toxic Shock Syndrome) är en mycket sällsynt men allvarlig sjukdom. Den orsakas av en vanligt förekommande bakterie hos människan. Sjukdomen kan uppstå hos män, kvinnor och barn. Ungefär hälften av alla fall uppstår hos menstruerande kvinnor. TSS har kopplats samman med tamponganvändning, men kan även uppstå när tamponger inte använts. TSS måste upptäckas och behandlas i ett tidigt skede eftersom den kan ha dödlig utgång.

Sjukdomen har vanligen följande symptom:

  • Plötslig, mycket hög feber, över över 39°C
  • Kräkningar och/eller diarré
  • Matthet, yrsel och svimningar
  • Halsont och huvudvärk, även muskelvärk
  • Rodnad som påminner om solbränna

Om några av dessa symptom uppstår när du har använt tampong behöver det inte vara TSS, men ta ut tampongen som försiktighetsåtgärd och sök genast läkarhjälp. Kom ihåg att nämna TSS och att du har mens. Om du tidigare har haft TSS bör du rådgöra med din läkare innan du använder tampong igen.

Medicinsk friskrivningsklausul

Informationen på denna sida är läst och godkänd av Libresse barnmorska. Den medicinska information som finns i denna artikel tillhandahålls dock endast i informativt syfte och får inte användas för att ställa diagnoser eller utföra behandlingar. Rådfråga alltid din läkare för att få information om specifika hälsotillstånd.