Måste föräldrarna underrättas om att jag ska göra en abort om jag är minderårig?

I princip gäller att sjukvårdspersonalen har tystnadsplikt. Om de anser att det är bäst för en person under 15 år att vårdnadshavarna blir inkopplade, så kan de meddela föräldrarna. Men skulle den gravida riskera att bli skadad eller hotad av sina vårdnadshavare så är de ingen som avslöjar aborten för dem.