Är det konstigt att ha stora blygdläppar?

Nej, det är inte konstigt alls. Precis som att allas näsor har olika form, så har blygdläpparna det också. På en del är de inre blygdläpparna små och de yttre stora, och på en del sticker de inre blygdläpparna utanför de yttre. De behöver inte heller vara likstora, den ena kan vara större än den andra osv.