Vår inställning till hållbarhet
Vår inställning till hållbarhet

Vår inställning till hållbarhet

Hållbarhet är inte bara ett modeord: det är nyckeln till planetens överlevnad. 
 
Vi behöver ju knappast berätta för dig att den globala uppvärmningen är ett av de allvarligaste problem som världen står inför. Men vi vill att du ska veta att Essity – som tillverkar bindor, trosskydd, tamponger och intimtvättar av märket Libresse (alltså vi!) – jobbar hårt för att inte bara producera säkra produkter utan att göra det på ett både miljö- och socialt hållbart sätt. Vi vill förbättra livet för kvinnor och transpersoner över hela världen och det är inget som går att göra om vi samtidigt förstör den planet som är vårt hem. Allt hänger ihop! 
 
Vi på Libresse är stolta över att tillverka och utveckla våra produkter på ett hållbart sätt. Som företag har vi alltid jobbat medvetet för att skydda vår planet och dess resurser – från material vi köper in och hur vi tillverkar, till vad vi levererar till våra konsumenter. Vi vet att vi har långt kvar, men vill ändå att du ska hänga med på vår hållbarhetsresa där vi delar med oss om vad vi vet och hur det skapar en hållbar utveckling i hur vi jobbar.

Minskat koldioxidutsläpp

När vi pratar om koldioxidavtrycket så menar vi den totala mängd växthusgaser – tillexempel koldioxid (CO₂) och metan (CH₄) – som släpps ut i atmosfären när man tillverkar, använder och slänger en produkt. Som du vet så bidrar höga nivåer av koldioxid till den globala uppvärmningen och genom att minska våra koldioxidutsläpp så minskar vi också vårt klimatavtryck.  
 
Vi beräknar de minskade CO₂-utsläppen genom att göra en livscykelanalys på produkten. Den tittar på produktens totala miljöpåverkan, från produktionen av råmaterial, till användning, avfallshantering och transport. Allt.
 
När det kommer till alla vår Ultra-bindor och trosskydd med absorberande kärna så har vi minskat koldioxidutsläppen med 6%. Det beräknas som ett genomsnitt för alla dessa produkter och gäller den senaste uppdateringen av Ultra-bindor från 2018 och trosskydd med absorberande kärna 2016. Då pratar vi om ändringar vi gjort i såväl produkterna, förpackningarna och tillverkningen. Livscykelanalysen utförs i enlighet med ISO-standarderna i 14040-serien, med specifika regler för produktkategorier och har granskats av en tredje part.
 
I våra fabriker har vi gått över till 100% förnybar elektricitet (sol-, vatten- och vindkraft samt biomassa) i stället för begränsade energiresurser som olja, kol och naturgas. Förnybar elektricitet ger ett minskat koldioxidavtryck om man jämför med elektricitet som utvinns från fossila bränslen. Den är också strikt reglerad och övervakas noga.
 
Att använda förnybar el kräver att det finns en certifiering som ursprungsgaranti. Essity har certifikat på att förnybar elektricitet används till 100% vid tillverkningen av produkter i våra fabriker.

Produktinnovation

Vi letar ständigt efter nya och smarta sätt att göra våra produkter bättre för, och snällare mot, miljön. Genom att göra medvetna materialinköp och hela tiden utveckla innovativa sätt att göra nya, effektivare och bättre produkter.
 
Hållbarhet börjar med att vi gör ansvarsfulla inköp, dessutom är det superviktigt att vi alltid funderar på hur vi kan minska miljöpåverkan genom nya produkter med smart design och bra materialval. Ett exempel är att vi valt att bara använda pappersmassa från ansvarsfullt förvaltade skogar i våra Ultra-bindor och absorberande trosskydd. Ett annat är att vi nu har mindre plast på baksidan av Ultra-bindorna. Att vara snäll mot vår miljö betyder allt för oss, därför strävar vi efter att vara det i varje liten del av det vi gör.

Förpackning

Visst är det insidan som räknas, men hur vi väljer att förpacka våra produkter och skicka ut dem i världen spelar också roll. Vi jobbar därför på att minska förpackningarna och där det inte går mer gör vi istället skillnad genom att köra med mer hållbara materialval. Såhär alltså:

1. Mindre förpackningsmaterial

Tunnare produkter betyder mindre förpackning och därmed mindre avfall. Sedan 2008 har vi lyckats minska förpackningsavfallet med 14% för våra tunna bindor. (De är ju dessutom mer praktiska och skönare att ha på sig – en win-win helt enkelt!


2. Fler hållbara förpackningar

Vi har också gått över till att ha förpackningar av förnybara material för en stor del av vårt sortiment.


Ultra-bindor

  1. När det kommer till våra Ultra-bindor så består minst 50% av den yttre förpackningen av plast från förnybara källor. I detta fallet är det plast från ansvarsfullt odlade sockerrör, som ju går att återvinna. De 50% förnybara förpackningarna har verifierats enligt EN 16604 2015 eller ASTM D6866.
  2. Att vi, på våra yttre förpackningar till Ultra-bindorna, kan skriva ”återvinningsbara förpackningar” baseras på en bedömning enligt ISO 14021 (Egna miljöuttalanden), ISO 18604 (Förpackningar och miljön) och RecyClass-kraven.

Trosskydd med absorberande kärna

  1. Pappersförpackningarna för våra trosskydd består av förnybara fibrer och kan alltså återvinnas de med!
  2. Att det står ”återvinningsbara förpackningar” på dem baseras på en bedömning enligt ISO 14021 (Egna miljöuttalanden), ISO 18604 (Förpackningar och miljön) och CPI- och CEPI-riktlinjer för återvinningskapacitet.*

* Den faktiska återvinningskapaciteten för materialet beror på möjligheterna för återvinning lokalt. Klicka på den här länken så kan du se vad som gäller för ditt land/din stad.