Menscykeln och sömnen

Under menstruationsfasen sover vi – kanske inte så förvånande – som sämst. Var femte (22%) uppger att sömnen ”inte är så bra” eller ”inte är bra alls” under denna fas, jämfört med ungefär var tionde (9-12%) under de övriga tre faserna.

Den främsta orsaken till att vi sover dåligt under menstruationsfasen är mensvärk (38%), följt av oro över fläckar på pyjamas och lakan (25%). Nästan hälften (47%) i den yngsta målgruppen (16-29 år) uppger mensvärk som den främsta orsaken till dålig sömn. I åldersgruppen 46-60 år är motsvarande siffra 25%. Mag- och tarmbesvär (18%), allmän oro (15%) och ökad kroppstemperatur (14%) är andra vanliga orsaker till att sömnen kan vara besvärlig under menstruationsfasen.

INFOGRAFIK: 22% sover inte så bra/inte bra alls under menstruationsfasen. Mensvärk är den främsta orsaken till dålig sömn under menstruationsfasen.

Vanligaste åtgärderna för bättre sömn

Så vad gör vi för att försöka sova bättre när vi blöder? Vanligast är att välja ett mensskydd som skyddar extra på natten (37%), följt av att ta smärtstillande före sänggåendet (28%) och att anpassa sovpositionen (17%). Unga (16-29 år) använder i högre grad smärtstillande (34%) jämfört med de äldre: 27% i åldersgruppen 30-45 och 20% av 46-60-åringarna tar smärtstillande för att sova bättre under menstruationsfasen.

Ungefär var tredje (36%) gör inga förändringar alls för att kunna sova bättre under mens.

I Sverige uppskattar vi att vi sover i genomsnitt nästan en halvtimme (24 minuter) kortare per natt under menstruationsfasen jämfört med när vi inte har mens. Drygt hälften (57%) sover 7 timmar eller mer under menstruationsfasen, medan drygt tre fjärdedelar (77%) sover 7 timmar eller mer när de inte blöder.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 22–28 november 2022. Totalt intervjuades 1031 svenska kvinnor i åldern 16–60 år som har mens. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

INFOGRAFIK: Vi sover i genomsnitt 24 minuter kortare per natt under menstruationsfasen