Menscykeln och välmåendet

Handen på hjärtat, har du stenkoll på menscykeln och hur den påverkar ditt välmående? Vi tänkte nog det – och du är inte är ensam. Nästan hälften (47%) av alla kvinnor önskar att de hade mer kunskap om hur menscykeln fungerar för att kunna påverka sitt välmående under de olika faserna. Intresset är extra stort bland yngre i åldersgruppen 16-29 år där 64% vill ha mer kunskap om menscykeln för att kunna må bättre.

INFOGRAFIK: 47% önskar att de hade mer kunskap om hur menscykeln fungerar

Bara drygt var tredje (37%) anser att de har väldigt god kunskap om hur en menscykel fungerar och hur cykelns olika faser kan påverka kroppen och välmåendet. Det kan ställas i kontrast till att så många som 61 procent faktiskt för dagbok över sin egen menscykel i ett försök att få bättre koll, varav de flesta (44%) för dagbok via en app. Här finns helt enkelt ett kunskapsglapp att fylla.

Så mår vi under cykelns olika faser

De allra flesta (80%) upplever fysisk eller psykisk påverkan under menstruationsfasen, som inträffar ungefär dag 1-7 i cykeln. Flest (51%) upplever värk och kramper, följt av svullnad i kroppen (41%) och humörsvängningar (31%).

INFOGRAFIK: 80% påverkas under menstruationsfasen, flest får värk och kramper

Under follikulärfasen, som inträffar ungefär dag 7-14, upplever nästan hälften (46%) någon påverkan på välmåendet. Ett fåtal (14%) känner av en ökad sexlust men lika många har värk eller kramper. Humörsvängningar (12%), svullnad i kroppen (12%), nedstämdhet (9%) och energilöshet (8%) är andra mindre välkomna reaktioner.

Under ägglossningsfasen, ungefär dag 14-15 i menscykeln, upplever över hälften (54%) att välmåendet påverkas. Över en fjärdedel (27%) uppger att de får ökad sexlust –– medan en femtedel (20%) upplever värk eller kramper.

Under lutealfasen, ungefär dag 15-28 inklusive dagarna precis före mens, upplever nästan hälften (45%) någon form av påverkan på hur de mår. Nästan en fjärdedel (23%) har humörsvängningar medan andra drabbas av nedstämdhet (16%) och ömmande bröst (16%).

INFOGRAFIK: 80% påverkas under menstruationsfasen. 46% påverkas under follikulärfasen. 54% påverkas under ägglossningsfasen. 45% påverkas under lutealfasen.

Generellt mående under de olika faserna

När det gäller det generella måendet under menstruationsfasen uppger nästan hälften (40%) att de befinner sig mellan 1 och 5 på en tiogradig skala, där 1 är mycket dåligt.

En dryg tredjedel (36%) befinner sig mellan 7 och 10, även om det finns en tydlig skillnad i åldrarna. 43% av kvinnorna mellan 46 och 60 år anger mellan 7 och 10 medan endast 29% av kvinnorna mellan 16 och 29 år anger samma grad av välmående under menstruationsfasen.

40% anger 5 eller lägre på en tiogradig skala för välmåendet under menstruationsfasen.

Under follikulärfasen mår många som tur är betydligt bättre. Över hälften (57%) uppskattar att deras generella mående ligger på mellan 7 och 10, och endast 16% anger mellan 1 och 5 på skalan. Även under denna fas mår de äldre bättre än de yngre – hela 68% av de mellan 46 och 60 år anser sig ligga på mellan 7 och 10, mot 49% för åldersgruppen 16-29.

Under ägglossningsfasen mår 61% så bra att de anger mellan 7 och 10 på den tiogradiga välmåendeskalan. Härligt! En dryg fjärdedel (26%) anger så högt som 9 eller 10. I åldersgruppen 46-60 uppger hela 36% att de mår mycket bra i denna fas, mot endast 23% i gruppen 16-29 år.

Bara 13% uppger att de inte mår så bra – det vill säga någonstans mellan 1 och 5 på skalan – under ägglossningsfasen.

Under lutealfasen sjunker välmåendet något igen. Här uppger nästan hälften (49%) att de mår så bra som mellan 7 och 10 på skalan. Men även i denna fas är det tydligt att den äldre målgruppen mår bättre än den yngre. I åldersgruppen 46-60 anger 58% en siffra mellan 7 och 10, jämfört med endast 45% bland kvinnorna mellan 16 och 29.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 22–28 november 2022. Totalt intervjuades 1031 svenska kvinnor i åldern 16–60 år som har mens. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.