Menscykeln och träningen

Träning och motion är avgörande för välmåendet för nästan tre fjärdedelar (71%) av alla kvinnor. Samtidigt hoppar fler än hälften (58%) ofta över träningen på grund av hur de mår under menstruationsfasen.

Ork- och energilöshet (60%), smärta och PMS-besvär (55%) och kraftiga blödningar (48%) är de orsaker som främst hindrar oss från att träna under menstruationsfasen.

INFOGRAFIK: Symptomen som hindrar oss mest från att träna under mens: Ork- och energilöshet (60%). Smärta och PMS-besvär (55%). Kraftiga blödningar (48%).

Var femte (20%) i den yngre målgruppen 16-29 år hoppar över träningen på grund av minskad prestationsförmåga, medan motsvarande andel i åldersgruppen 46-60 bara är 4%. I den sistnämnda gruppen är kraftiga blödningar den vanligaste anledningen till att avstå träning under menstruationsfasen. Hela 62% i åldersgruppen mellan 46 och 60 år anger detta som skäl.

Under en av menstruationscyklens fyra faser – ägglossningsfasen – höjs östrogennivåerna och bidrar till ökad styrka och mer energi. Det är under denna fas som träningen ger allra bäst effekt, men så många som 69% av alla kvinnor känner inte till detta.

Ungefär var tionde (12%) tror att det sker under follikulärfasen, 5% gissar på lutealfasen och 3% tror att det är under menstruationsfasen.

Över tre fjärdedelar (78%) anpassar aldrig medvetet hur de tränar efter var i menscykeln de befinner sig. Andelen äldre kvinnor (46-60 år) som inte anpassar sin träning är något högre (84%) jämfört med åldersgruppen 16-29 år (76%).

41% önskar att de hade bättre kunskap om hur man kan träna för att optimera träningen under menstruationscykelns olika faser. Här syns tydliga skillnader mellan åldersgrupperna. Av de som är 16-29 år vill hela 55% ha mer kunskap, jämfört med 40% av de som är 30-45 år och endast 15% av de som är mellan 46 och 60 år gamla.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 22–28 november 2022. Totalt intervjuades 1031 svenska kvinnor i åldern 16–60 år som har mens. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

INFOGRAFIK: Vi sover i genomsnitt 24 minuter kortare per natt under menstruationsfasen