Menscykeln och kosten

Vi är många som märker en förändring i aptit eller matpreferenser under de olika faserna i menscykeln. Framför allt under menstruationsfasen, då en dryg tredjedel (34%) upplever att aptiten och/eller preferenserna förändras. Under lutealfasen är motsvarande siffra 20%, mot 8% under ägglossningsfasen och 7% under follikulärfasen.

Även här syns tydliga skillnader mellan olika åldrar. Nära hälften (42%) av dem mellan 16 och 29 år märker skillnad under menstruationsfasen, medan motsvarande siffra i åldersgruppen 46-60 endast 24%.

INFOGRAFIK: För 34% förändras aptiten eller matpreferenserna under menstruationsfasen

När det gäller hur man äter under de olika faserna så är trenden tydlig: kvinnor äter minst hälsosamt under menstruationsfasen. Näst sämst äter man under lutealfasen, som är den fas som föregår menstruationsfasen.

Under menstruationsfasen uppger en knapp tredjedel (30%) att de inte äter så hälsosamt eller inte hälsosamt alls. Motsvarande andelar för lutealfasen – ungefär dag 15-28 i menscykeln – är 20% och under de två övriga faserna uppger 14% att de inte äter hälsosamt.

Yngre äter i högre grad mer ohälsosamt än äldre under menstruationsfasen. Medan en dryg tredjedel (34%) av kvinnorna i åldersgruppen 16-29 uppger att de inte äter så hälsosamt eller inte hälsosamt alls i denna fas, så svarar en femtedel (21%) i åldrarna 46-60 detsamma.

INFOGRAFIK: Yngre äter i högre grad ohälsosamt än äldre under menstruationsfasen

Endast 7% uppger att de ibland anpassar sin kost efter var i menscykeln de befinner sig. Hela sju av tio (69%) anpassar aldrig kosten efter menscykeln medan två av tio (19%) inte gör det så ofta. I åldersgruppen 46-60 anpassar så många som åtta av tio (79%) aldrig kosten efter menscykeln medan motsvarande andel bland 16-29-åringar är 63%.

I kontrast till detta önskar hela 40% att de hade haft bättre kunskap om hur de kan optimera sina kostvanor under hela menstruationscykeln, medan övriga inte önskar det (45%) eller svarar att de inte vet (15%). Över hälften (52%) av 16-29-åringarna önskar att de visste mer om hur man kan optimera kostvanorna under cykeln, mot endast 16% av kvinnorna mellan 46 och 60 år.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 22–28 november 2022. Totalt intervjuades 1031 svenska kvinnor i åldern 16–60 år som har mens. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.