Bild av en glad tjej

Vad är självbild och vilken roll spelar en bra eller dålig självbild?

Självbilden är lite som en sammanfattning av vem du tycker att du är och den påverkas av MASSOR av grejer; uppväxt, intressen, värderingar, temperament och utbildning är några. Det är vanligt att man som tonåring börjar fundera allt mer på sig själv - det har att göra med Den Stora Omkopplingen som hjärnan pysslar med under puberteten - vem och hur man är, och kanske också varför man är den man är, är frågor som dyker upp och hänger ihop med självbilden.

Vad är självbild?

Det är lätt att blanda ihop självbild med självkänsla som ju handlar om att ha en inre känsla av att vara accepterad, och självförtroende som handlar om prestation och vad man tror man klarar av - vilket inte är så konstigt. De påminner ju en del om varandra och det är ju också så att de påverkar varandra. Men självbilden är i korta drag din syn på dig själv och den påverkar hur du talar, vad du säger och hur du lyssnar. Den handlar också om hur du tror att du uppfattas av andra.
Bild på en tjej framför en spegel

Bra eller dålig självbild

Har man en bra självbild så innebär det att man har rätt bra koll på sina styrkor, svagheter och känner sina begränsningar - en sämre självbild gör att man inte riktigt känner sig själv. Det i sin tur kan påverka både självkänslan och framförallt självförtroendet. Varför då tänker du?! Såhär: Har man lite dålig koll på sina styrkor och svagheter så är det lätt hänt att man tar sig an något som man inte har en chans att klara, när man då misslyckas så får sig självförtroendet en rejäl törn. Samma sak om man inte ser hur bra man är på något och därmed inte utmanar sig själv på rätt nivå - då kan man gå runt och inbilla sig att man är sämre än man verkligen är - vilket kan ge en dålig självkänsla.

Kan jag få bättre självbild?

Den självbild du har är inte nödvändigtvis helt tydlig, eller stämmer med vad du visar utåt. Men man har lite lättare att umgås och vara tillsammans med andra när den självbild du har stämmer överens med hur dina kompisar uppfattar dig. För är det så att din självbild inte bekräftas av andra så kan det bli konflikter - både i dig själv och mot dina vänner.
Självbilden är inget som är skrivet i sten utan den förändras och utvecklas hela livet - och du kan absolut jobba med att få bättre självbild! Det viktigaste verktyget är att vara sann och ärlig mot sig själv. Att stanna upp och fråga sig själv “vad längtar JAG efter?”, “Vad tänker JAG på?” och “Vad vill JAG”? Det är också viktigt att vara snäll mot sig själv och att förlåta, både sig själv och andra.

Utforska mer